Register | Login
Istorija plivanja ... Minimize

Plivanje je poznato od davnina ali tek na mozaicima ranih istočnih civilizacija nailazimo na njegove prve predstave. Vještinu plivanja poznavali su stari Asirci i Egipćani. Grci su pridavali pažnju plivanju kao dijlu opšteg vaspitanja dok su Rimljani plivanje smatrali vojničkom vijštinom. Prvo pisano dijelo o plivanju potiče iz 1538. godine na latinskom jeziku. Od tada pa do kraja 18. vijeka sljede mnoga dijela o plivanju i njegovom značaju u tijelesnom vaspitanju.

Prvo plivačko društvo nastalo je u Upsali (Švedska) 1796. godine. a polovinom 19. vijeka započinju i prva takmičenja i dolazi do razvoja plivačkih stilova.

Plivanje se pojavilo već na prvim Olimpijskim igrama modernog doba održanim 1896. godine u Atini i to u disciplinama na 100m i 1500m slobodnim stilom za muškarce.

Evropska prvenstva se odrzavaju od 1926. godine, a svijetska od 1973. godine.

FINA - Međunarodna amaterska plivačka federacija (Federation Internationale de Natation Amateur), osnovana je 1908. godine u Londonu.

    

Copyright 2010 by Plivački klub Željezničar Terms Of Use | Privacy Statement
polo ralph lauren ralph lauren outlet Ralph Lauren utlopp