Register | Login
Cjenovnik- odluka o članarini Minimize

 

 


     


PRAVILNIK O ČLANARINAMA i ČLANSTVU
  
U PLIVAČKOM KLUBU ŽELJEZNIČAR 

   
Od 1. 06. 2018. godine mjesečne članarine su sljedeće:
STATUS ČLANA

CJENOVNIK

MJESEČNA ČLANARINA/KM

MJESEC U ODSUSTVU/KM

POPUST NA 2 ČLANA/KM

BROJ TRENINGA

min.-max.

REDOVAN

(veliki bazen)

55

20

10

10- 14

REDOVAN

(mali bazen)

70

20

10

8- 10

POVREMENI

(veliki bazen)

75

 

10

10- 14

POVREMENI

(mali bazen)

75

 

10

8- 10

NOVI

(veliki bazen)

55

 

10

10- 14

NOVI

(mali bazen)

70

 

10

8- 10

 

 

 

ČLAN/KORISNIK  je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista Kluba od strane samog člana.
Korisnik  se obavezuje:
·        Da će prilikom upisa dostaviti potrebnu dokumentaciju (prijavni list, kopiju rodnog lista i 2 slike),
·        Da će obaviti ljekarski pregled, kao i dostaviti potvrdu o mogućnosti bavljenja fizičkim aktivnostima,
·        Da redovno izmiruje članarinu prema Klubu utvrđenu STATUSOM ČLANA
·        Da uredno obavijesti Klub o svom prestanku ili ponovnom povratku aktivnostima u Klubu
·        Da najavi ili opravda nedolazak na aktivnosti
·        Da poštuje kućni red i osoblje Kluba, kao i bazena na kojem trenira

REDOVAN ČLAN je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista Kluba od strane samog člana, koji redovno trenira u klubu i redovno izmiruje svoje obaveze propisane cjenovnikom Kluba.
Redovan član posjeduje člansku kartu,  koju Klub ovjerava svaki mjesec nakon uplate članarine.
Redovan član plaća mjesečnu članarinu u iznosu od 55 KM (veliki bazen), odnosno 70 KM (mali bazen). 
Plaćanjem mjesečne članarine nisu plaćeni samo treninzi nego i članstvo u klubu, te u slučaju pauze od mjesec dana i više REDOVAN ČLAN se obavezuju na plaćanje mjesečne članarine za članstvo u klubu u iznosu od 20 KM po članu, odnosno 15 KM po članu za dva i vise prvih srodnika (brat, sestra).
Redovnom članu koji u toku tekuče godine izmiri 10 redovnih članarina, 11. mjesec trenira besplatno.
Redovan član oslobođen je plaćanja članarine isključivo u slučaju da se radi o bolesti koja zahtjeva liječenje duže od mjesec dana uz obavezno pismeno ljekarsko uvjerenje.
Članstvo u klubu/redovna članarina plaća se od 01. do 10. u tekućem mjesecu.

POVREMENI/SEZONSKI ČLAN je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista od strane samog člana, koji povremeno trenira u klubu, samovoljno pravi pauze i prethodno najavljen ponovo se vraća u Klub. Povremeni/sezonski član plaća mjesečnu članarinu u iznosu od 75 KM.
Povremeni član nije obavezan plaćanjem članstva u klubu i plaća samo mjesec u kojem će prisustvovati aktivnostima, kao prethodno najavljen.
Članarinu izmiruje prvim treningom u mjesecu prilikom povratka.


NOVI ČLAN je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista od strane samog člana, koji se prvi put uključuje u aktivnosti Kluba.
Novi član plaća mjesečnu članarinu u iznosu od 55 KM (veliki bazen), odnosno 70 KM (mali bazen).
Članarinu izmiruje prvim treningom u mjesecu prilikom upisa u Klub.
Nakon aktivnosti od mjesec dan u Klubu, novi član je dužan da se izjasni o svom budućem STATUSU ČLANA u Klubu.

KLUB je obavezan da obezbjedi nesmetano odvijanje aktivnosti na Olimpijskom bazenu Otoka Sarajevo ili drugih dodatnih aktivnosti, te da obezbjediti dovoljan broj trenera u odnosu na broj članova u klubu.
Klub je obavezan da obezbjedi dovoljan broj treninga utvrđenih cjenovnikom, tj. min.10- max.14 u velikom bazenu i min.8- max.10 u malom bazenu.
Klub od navedenog može biti oslobođen u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti čiji nastanak, odnosno blagovremeno otklanjanje nisu u kontroli Kluba, odnosno izlazi iz okvira njegovog redovnog djelovanja.
Klub na osnovu godišnje i mjesečne evidencije utvrđuje prisutnost članova te na osnovu te evidencije utvrđuje STATUS ČLANA u klubu.

MJESEČNU ČLANARINU su dužni plaćati u punom iznosu svi članovi bez obzira na redovnost dolazaka u toku mjeseca, uzimajući u obzir da im se Klub stavlja na raspolaganje sa unaprijed obezbjeđenim aktivnostima tokom cjelog nastupajućeg mjeseca, osim u slučaju da član nije prisustvovao niti jednom treningu u toku mjeseca.
Plaćanjem mjesečne članarine nisu plaćeni samo treninzi nego i članstvo u klubu tako da u slučaju pauze od mjesec dana i više REDOVNI ČLANOVI se obavezuju na plaćanje mjesečne članarine za članstvo u klubu u iznosu od 20 KM po članu, odnosno 15 KM po članu za dva i više prvih srodnika (brat, sestra).
Članstvo u klubu/redovna članarina plaća se od 01. do 10. u tekućem mjesecu, odgovornim licima kluba, ili na žiro račun kluba: 1410010010883080 Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo.
Za članove koji nisu u mogućnosti platiti punu članarinu, potrebno je podnijeti pismeni zahtjev Klubu sa obrazloženjem i dokazima o svim primanjima porodice. Klub će razmotriti svaki pojedinačni slučaj.Maj, 2018.
UPRAVA KLUBA

    

Copyright 2010 by Plivački klub Željezničar Terms Of Use | Privacy Statement
polo ralph lauren ralph lauren outlet Ralph Lauren utlopp