Register | Login
Cjenovnik- odluka o članarini Minimize

 

 


     

PRAVILNIK O ČLANARINI i ČLANSTVU U PLIVAČKOM KLUBU ŽELJEZNIČAR

Od februara 2023. godine mjesečne članarine su sljedeće:STATUS ČLANA

CJENOVNIK

MJESEČNA ČLANARINA/KM

MJESEC U ODSUSTVU/KM

POPUST NA 2 ČLANA/KM

BROJ TRENINGA

min.-max.

REDOVAN

 (veliki bazen)

70

30

20

10- 14

REDOVAN

(mali bazen)

80

30

20

8

POVREMENI

85

20

10- 14

NOVI

(veliki bazen)

70

20

10- 14

NOVI

(mali bazen)

80

20

8

 

-  ČLAN/KORISNIK  je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista Kluba od strane samog člana.

Korisnik  se obavezuje:

·         Da će prilikom upisa dostaviti potrebnu dokumentaciju (prijavni list, kopiju rodnog lista i 3 slike),

·         Da će obaviti ljekarski pregled, kao i dostaviti potvrdu o mogućnosti bavljenja fizičkim aktivnostima,

·         Da redovno izmiruje članarinu prema Klubu utvrđenu STATUSOM ČLANA

·         Da uredno obavijesti Klub o svom prestanku ili ponovnom povratku aktivnostima u Klubu

·         Da najavi ili opravda nedolazak na aktivnosti

·         Da poštuje kućni red i osoblje Kluba, kao i bazena na kojem trenira

-  REDOVAN ČLAN je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista Kluba od strane samog člana, koji redovno trenira u klubu i redovno izmiruje svoje obaveze propisane cjenovnikom Kluba.

Redovan član posjeduje člansku kartu,  koju Klub ovjerava svaki mjesec nakon uplate članarine.

Redovan član plaća mjesečnu članarinu u iznosu od 70 KM (veliki bazen), odnosno 80 KM (mali bazen). 

Plaćanjem mjesečne članarine nisu plaćeni samo treninzi nego i članstvo u klubu, te u slučaju pauze od mjesec dana i više REDOVAN ČLAN se obavezuju na plaćanje mjesečne članarine za članstvo u klubu u iznosu od 30 KM po članu, odnosno 20 KM po članu za dva i vise prvih srodnika (brat, sestra).

Redovnom članu koji u toku tekuče godine izmiri 11 redovnih članarina zaredom, 12. mjesec trenira besplatno.

Redovan član oslobođen je plaćanja članarine isključivo u slučaju da se radi o bolesti koja zahtjeva liječenje duže od mjesec dana uz obavezno pismeno ljekarsko uvjerenje.

Članstvo u klubu/redovna članarina plaća se od 01. do 10. u tekućem mjesecu.

-  POVREMENI/SEZONSKI ČLAN je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista od strane samog člana, koji povremeno trenira u klubu, samovoljno pravi pauze i prethodno najavljen ponovo se vraća u Klub.

Povremeni/sezonski član plaća mjesečnu članarinu u iznosu od 85 KM.

Povremeni član nije obavezan plaćanjem članstva u klubu i plaća samo mjesec u kojem će prisustvovati aktivnostima, kao prethodno najavljen.

Članarinu izmiruje prvim treningom u mjesecu prilikom povratka.

-  NOVI ČLAN je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista od strane samog člana, koji se prvi put uključuje u aktivnosti Kluba.

Novi član plaća mjesečnu članarinu u iznosu od 70 KM (veliki bazen), odnosno 80 KM (mali bazen).

Članarinu izmiruje prvim treningom u mjesecu prilikom upisa u Klub.

Nakon aktivnosti od mjesec dan u Klubu, novi član je dužan da se izjasni o svom budućem STATUSU ČLANA u Klubu.

-  KLUB je obavezan da obezbjedi nesmetano odvijanje aktivnosti na Olimpijskom bazenu Otoka Sarajevo ili drugih dodatnih aktivnosti, te da obezbjedi dovoljan broj trenera u odnosu na broj članova u klubu.

Klub je obavezan da obezbjedi dovoljan broj treninga utvrđenih cjenovnikom prikazanim u tabeli.

Klub od navedenog može biti oslobođen u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti čiji nastanak, odnosno blagovremeno otklanjanje nisu u kontroli Kluba, odnosno izlazi iz okvira njegovog redovnog djelovanja.

Klub na osnovu godišnje i mjesečne evidencije utvrđuje prisutnost članova te na osnovu te evidencije utvrđuje STATUS ČLANA u klubu.

-  MJESEČNU ČLANARINU su dužni plaćati u punom iznosu svi članovi bez obzira na redovnost dolazaka u toku mjeseca, uzimajući u obzir da im se Klub stavlja na raspolaganje sa unaprijed obezbjeđenim aktivnostima tokom cjelog nastupajućeg mjeseca, osim u slučaju da član nije prisustvovao niti jednom treningu u toku mjeseca.

Plaćanjem mjesečne članarine nisu plaćeni samo treninzi nego i članstvo u klubu tako da u slučaju pauze od mjesec dana i više REDOVNI ČLANOVI se obavezuju na plaćanje mjesečne članarine za članstvo u klubu u iznosu od 30 KM po članu, odnosno 20 KM po članu za dva i više prvih srodnika (brat, sestra).

U slučaju prethodno nenajavljenog odsustva mjesec dana ili više ČLAN se smatra kao prisutan i obavezan je po povratku u Klub izmiriti punu mjesečnu članarinu za mjesec u odsustvu.

Članstvo u klubu/redovna članarina plaća se od 01. do 10. u tekućem mjesecu, odgovornim licima kluba, ili na žiro račun kluba: 1410010010883080 Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo.

Za članove koji nisu u mogućnosti platiti punu članarinu, potrebno je podnijeti pismeni zahtjev Klubu sa obrazloženjem i dokazima o svim primanjima porodice. Klub će razmotriti svaki pojedinačni slučaj.

 Januar, 2023. god.

UPRAVA KLUBA
    

Copyright 2010 by Plivački klub Željezničar Terms Of Use | Privacy Statement
polo ralph lauren ralph lauren outlet Ralph Lauren utlopp