Register | Login
ČLANARINA I ČLANSTVO ZA 2023. GOD.
ČLANARINA I ČLANSTVO ZA 2023. GOD.

PRAVILNIK O ČLANARINI i ČLANSTVU U PLIVAČKOM KLUBU ŽELJEZNIČAR

Od februara 2023. godine mjesečne članarine su sljedeće:STATUS ČLANA

CJENOVNIK

MJESEČNA ČLANARINA/KM

MJESEC U ODSUSTVU/KM

POPUST NA 2 ČLANA/KM

BROJ TRENINGA

min.-max.

REDOVAN

 (veliki bazen)

70

30

20

10- 14

REDOVAN

(mali bazen)

80

30

20

8

POVREMENI

85

20

10- 14

NOVI
(veliki bazen)

70

20

10- 14

NOVI

(mali bazen)

80

20

8

 


-  ČLAN/KORISNIK  je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista Kluba od strane samog člana.

Korisnik  se obavezuje:

·         Da će prilikom upisa dostaviti potrebnu dokumentaciju (prijavni list, kopiju rodnog lista i 3 slike),

·         Da će obaviti ljekarski pregled, kao i dostaviti potvrdu o mogućnosti bavljenja fizičkim aktivnostima,

·         Da redovno izmiruje članarinu prema Klubu utvrđenu STATUSOM ČLANA

·         Da uredno obavijesti Klub o svom prestanku ili ponovnom povratku aktivnostima u Klubu

·         Da najavi ili opravda nedolazak na aktivnosti

·         Da poštuje kućni red i osoblje Kluba, kao i bazena na kojem trenira

-  REDOVAN ČLAN je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista Kluba od strane samog člana, koji redovno trenira u klubu i redovno izmiruje svoje obaveze propisane cjenovnikom Kluba.

Redovan član posjeduje člansku kartu,  koju Klub ovjerava svaki mjesec nakon uplate članarine.

Redovan član plaća mjesečnu članarinu u iznosu od 70 KM (veliki bazen), odnosno 80 KM (mali bazen). 

Plaćanjem mjesečne članarine nisu plaćeni samo treninzi nego i članstvo u klubu, te u slučaju pauze od mjesec dana i više REDOVAN ČLAN se obavezuju na plaćanje mjesečne članarine za članstvo u klubu u iznosu od 30 KM po članu, odnosno 20 KM po članu za dva i vise prvih srodnika (brat, sestra).

Redovnom članu koji u toku tekuče godine izmiri 11 redovnih članarina zaredom, 12. mjesec trenira besplatno.

Redovan član oslobođen je plaćanja članarine isključivo u slučaju da se radi o bolesti koja zahtjeva liječenje duže od mjesec dana uz obavezno pismeno ljekarsko uvjerenje.

Članstvo u klubu/redovna članarina plaća se od 01. do 10. u tekućem mjesecu.

-  POVREMENI/SEZONSKI ČLAN je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista od strane samog člana, koji povremeno trenira u klubu, samovoljno pravi pauze i prethodno najavljen ponovo se vraća u Klub.

Povremeni/sezonski član plaća mjesečnu članarinu u iznosu od 85 KM.

Povremeni član nije obavezan plaćanjem članstva u klubu i plaća samo mjesec u kojem će prisustvovati aktivnostima, kao prethodno najavljen.

Članarinu izmiruje prvim treningom u mjesecu prilikom povratka.

-  NOVI ČLAN je član koji je evidentiran popunjavanjem prijavnog lista od strane samog člana, koji se prvi put uključuje u aktivnosti Kluba.

Novi član plaća mjesečnu članarinu u iznosu od 70 KM (veliki bazen), odnosno 80 KM (mali bazen).

Članarinu izmiruje prvim treningom u mjesecu prilikom upisa u Klub.

Nakon aktivnosti od mjesec dan u Klubu, novi član je dužan da se izjasni o svom budućem STATUSU ČLANA u Klubu.

-  KLUB je obavezan da obezbjedi nesmetano odvijanje aktivnosti na Olimpijskom bazenu Otoka Sarajevo ili drugih dodatnih aktivnosti, te da obezbjedi dovoljan broj trenera u odnosu na broj članova u klubu.

Klub je obavezan da obezbjedi dovoljan broj treninga utvrđenih cjenovnikom prikazanim u tabeli.

Klub od navedenog može biti oslobođen u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti čiji nastanak, odnosno blagovremeno otklanjanje nisu u kontroli Kluba, odnosno izlazi iz okvira njegovog redovnog djelovanja.

Klub na osnovu godišnje i mjesečne evidencije utvrđuje prisutnost članova te na osnovu te evidencije utvrđuje STATUS ČLANA u klubu.

-  MJESEČNU ČLANARINU su dužni plaćati u punom iznosu svi članovi bez obzira na redovnost dolazaka u toku mjeseca, uzimajući u obzir da im se Klub stavlja na raspolaganje sa unaprijed obezbjeđenim aktivnostima tokom cjelog nastupajućeg mjeseca, osim u slučaju da član nije prisustvovao niti jednom treningu u toku mjeseca.

Plaćanjem mjesečne članarine nisu plaćeni samo treninzi nego i članstvo u klubu tako da u slučaju pauze od mjesec dana i više REDOVNI ČLANOVI se obavezuju na plaćanje mjesečne članarine za članstvo u klubu u iznosu od 30 KM po članu, odnosno 20 KM po članu za dva i više prvih srodnika (brat, sestra).

U slučaju prethodno nenajavljenog odsustva mjesec dana ili više ČLAN se smatra kao prisutan i obavezan je po povratku u Klub izmiriti punu mjesečnu članarinu za mjesec u odsustvu.

Članstvo u klubu/redovna članarina plaća se od 01. do 10. u tekućem mjesecu, odgovornim licima kluba, ili na žiro račun kluba: 1410010010883080 Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo.

Za članove koji nisu u mogućnosti platiti punu članarinu, potrebno je podnijeti pismeni zahtjev Klubu sa obrazloženjem i dokazima o svim primanjima porodice. Klub će razmotriti svaki pojedinačni slučaj.

 Januar, 2023. god.

UPRAVA KLUBA


Posted on Sunday, January 29, 2023 (Archive on Monday, February 13, 2023)
Posted by Edib  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
  

Copyright 2010 by Plivački klub Željezničar Terms Of Use | Privacy Statement
polo ralph lauren ralph lauren outlet Ralph Lauren utlopp