"BEMBAŠA KUP 2012"


1. Mjesto i vrijeme održavanja:                                                                                                                                                                             

Sarajevo 12.05.2012, Olimpijski bazen Otoka, pliva se na 50 metara, 8 staza, temperatura vode 26 –28 C.

2. Mjerenje:

Elektronsko “OMEGA ELECTRONIC”.

3.Kategorije:

                   MUŠKI                                         ŽENE

Grupa A:  95 i stariji                                 95 i starije

Grupa B:  96/97                                        96/97

Grupa C:  98/99                                        98/99

Grupa D:  00/01                                        00/01

Grupa E:  02/03                                         02/03

Grupa F:  04 i mlađi                                   04 i mlađi

4. PROGRAM TAKMIČENJA

200m MJEŠOVITO A, B, C, D, E m/ž

50m LEĐNO D, E, F m/ž

100m LEĐNO A, B, C m/ž

50m PRSNO D, E, F m/ž

100m PRSNO A, B, C m/ž

50m DELFIN D, E, F m/ž

100m DELFIN A, B, C m/ž

50m SLOBODNO D, E, F m/ž

100m SLOBODNO A, B, C m/ž

ŠTAFETA 4x50 SLOBODNO D, E m/ž

ŠTAFETA 4x100 MJEŠOVITO A, B, C m/ž

Takmičenje se održava iz jednog dijela:

08.00 – 09.00 – rasplivavanje i sastanak delegata

09.00 – 09.45 – svečani defile i otvaranje manifestacije

10.00 – početak takmičenja.

5.Pravila

 

Takmičenje se održava u skladu sa pravilima PS BiH. Svaki takmičar ima pravo nastupiti u

neograničenom broju disciplina a u skladu sa rasporedom grupa. Takmičari su razvrstani u grupe

godina a svaka grupa po vrijednosti prijavljenih rezultata. Takmičenje je pojedinačno i ekipno.

Takmičari sa najboljim rezultatima plivaju zadnji.

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO IZMJENA PROPOZICIJA DO PRIJE ROKA PREDAJE

KONAČNIH PRIJAVA.

6. Startnina:

 

Startnina po disciplini za domaće takmičare iznosi 6 KM, odnosno 3€ za takmičare iz inostranstva.

Učesnici startninu mogu platiti na sastanku delagata na dan takmičenja ili na navedene račune.

ŠTAFETE SE NE NAPLAĆUJU.

 7. Nagrade:

 

Tri prvoplasirana takmičara u svim disciplinama i kategorijama će biti nagrađena medaljama.

Pobjedničke štafete se nagrađuju medaljama. Najuspješniji plivač i plivačica sa najboljim ukupnim

zbirom bodova (u 4 isplivane discipline po FINA bodovima) se nagrađuju peharom. Tri

najuspješnije ekipe po ukupnom zbiru osvojenih bodova nagrađuju se peharima, bodovano malim

bodovima (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a štafete duplo).

NAPOMENA: Obavijest iskljucivo za takmičare ćije će prijave naknadno biti objavljene pred nastupajuce takmičenje.

 

 


Posted on Monday, April 23, 2012 (Archive on Tuesday, May 08, 2012)
Posted by Edib  Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
polo ralph lauren ralph lauren outlet Ralph Lauren utlopp